KLIK gelooft

GelooftIedere maand is er een samenkomst. We zingen liederen. We bidden. We horen woorden van God. We ontmoeten elkaar. Met drinken en lekkers.

De dienst is tweetalig: Nederlands en Arabisch. Wil je vertaling in een andere taal, dan proberen we dit te regelen.

De data  kun je hier vinden in de kalender. Het is altijd de laatste zondag van de maand en het begint om 13.30 uur.

Locatie: Immanuelkerk, Grote Haarsekade 58, Gorinchem.

 


BidtWij weten ons afhankelijk van God. Daarom bidden we. We vragen om Gods zegen. We bidden voor alle contacten.

 

Eens per maand komen we bij elkaar om voor alle mensen en activiteiten van KLIK te bidden. Wil je hierbij aansluiten? Neem hier contact op, of mail info@klikgorinchem.com of bel of app Jopie Koole (06 12377096).