Wie we zijn

KLIK Gorinchem is een groep mensen vanuit de Gorinchemse kerken, die geloven in de verbinding tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Hiervoor ondernemen we diverse activiteiten. Er zijn ruim 90 vrijwilligers betrokken.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zinvolle contacten met elkaar aangaan. Juist als mensen een verschillende achtergrond hebben.

KLIK Gorinchem weet zich verbonden aan de ander en aan God. Voor de meeste mensen die betrokken zijn bij KLIK is geloof belangrijk. Daarbij hebben we respect voor ieder die anders gelooft.

Bij sommige activiteiten speelt geloof een directe rol. Bij andere activiteiten niet direct, maar geloof bepaalt wel wie we zijn en wat we doen. In alle gevallen geldt: welkom zoals je bent.